Uitgangspunten

Factchecken: de uitgangspunten van Nieuwscheckers.nl*

1. Ook factcheckers kunnen fouten maken. Uitgangspunt is steeds open en transparant te zijn over de gehanteerde werkwijze. Fouten worden ruiterlijk erkend en waar nodig toegelicht (ook op het weblog).

2. In de verslagen op het weblog maken we duidelijk wie of wat de bronnen zijn geweest.

3. In beginsel brengen we in de verslagen hyperlinks aan naar de publicaties waar we onderzoek naar deden. Uiteraard indien mogelijk.

4. Belangrijk onderdeel van factchecken is het beginsel van ‘hoor en wederhoor’. Als een onderzoek tot publicatie leidt, wordt altijd wederhoor gevraagd aan de auteur of het medium waar onderzoek naar is gedaan.

5. Factchecken gaat er niet alleen om foute publicaties aan de kaak te stellen. Als uit een onderzoek blijkt dat een journalist en/of een medium goed werk leverde, vermelden we dat ook.

6. De ware factchecker is zowel vasthoudend als geduldig. We publiceren pas als een kwestie ‘rond’ is (als alle vragen zijn beantwoord).

7. Docent Peter Burger fungeren als eindredacteur. Hij is eveneens het aanspreekpunt voor opmerkingen en klachten.

* Naar voorbeeld van de Factcheckers van de Fontys Hogeschool in Tilburg.

Uitgangspunten
RSS
TIP ONS!
 • arbeid (6)
 • archeologie (3)
 • beurshandel (1)
 • biologie (5)
 • cultuur (6)
 • dagelijks leven (25)
 • economie (15)
 • financiën (2)
 • gezondheid (15)
 • journalistiek (3)
 • mediahype (6)
 • medisch (63)
 • milieu (3)
 • misdaad (28)
 • Multicultureel (7)
 • natuur (8)
 • oorlog (2)
 • pedagogiek (9)
 • politiek (9)
 • psychologie (30)
 • Psychopathie (2)
 • religie (5)
 • seksualiteit (5)
 • Slaap (1)
 • Social media (3)
 • Sport (2)
 • Tandheelkunde (4)
 • Technologie (5)
 • uiterlijk en gezondheid (4)
 • Uncategorized (9)
 • verkeer (6)
 • voeding (8)
 • wetenschap (58)
 • Zorg (4)
 • De Nieuwe Reporter
 • Hans van Maanen
 • Journalistiek & Nieuwe Media
 • FHJ Factcheck
 • Regret the Error
 • Snopes