Posts Tagged ‘Amersfoort’

Kinderen in Amersfoort niet mishandeld door Marokkanen

Monday, December 12th, 2011

door: Jolien van de Griendt en Romy Groeneveld

Speeltuin in de Kruiskamp.

Als we het Algemeen Dagblad mogen geloven, mishandelen jonge Marokkanen kinderen in de wijk Kruiskamp in Amersfoort. Volgens PVV-Kamerlid Joram van Klaveren gaat het zelfs om een ‘structureel probleem’. Maar hoe ernstig zijn deze voorvallen eigenlijk? Na onderzoek van Nieuwscheckers bleek dat de daders in elk geval niet van Marokkaanse afkomst zijn.

In het artikel (3 oktober) vertelt ooggetuige Sander hoe zijn zoontje door een Marokkaan in elkaar werd geslagen. De toon is ernstig: Amersfoortse kinderen lijken niet meer veilig op straat. Maar volgens Cornelie Hogeveen, woordvoerster van de politie Utrecht, komt de sfeer in het artikel niet overeen met de werkelijkheid: “Er is sprake van een aantal incidenten rondom een kleine groep jongens tussen de 8 en 12 jaar, niet van een trend wat betreft het mishandelen van kinderen in de buurt.” Hogeveen zou dit incident eerder scharen onder ‘pesten’. De term ‘mishandeling’ is volgens haar echt te zwaar.

Hoe erg is ‘overlast?’

Marco Willemse, journalist van het Algemeen Dagblad, is het hier niet mee eens. “Mijn collega (Istvan Kövi, red.) heeft het slachtoffer gezien: deze had een blauw oog en gescheurde lip. Ja, dan vind ik het geen gepest meer. Het ging hier ook om vier of vijf leeftijdgenoten die het slachtoffer te grazen namen.” Uit de beschrijving van Willemse kunnen we dus afleiden dat het voorval inderdaad meer is dan onschuldig gepest.

“De toon in berichtgevingen is de laatste tijd harder geworden”, vertelt Monique Koemans, die deze maand promoveerde op een studie naar straatoverlast. Dit AD- artikel vormt hierop geen uitzondering. “Voorheen was overlast een op zichzelf staand incident, maar tegenwoordig wordt het steeds meer gekoppeld aan criminaliteit”, aldus Koemans. Dit kan verklaren waarom een medium als het AD de overlast labelt als mishandeling, terwijl de politie spreekt van pesten.

Toch is er geen reden voor de inwoners van Kruiskamp om hun kinderen thuis te houden. Ruim een week na het bericht van het AD, bracht DeStadAmersfoort.nl een ander bericht naar buiten. Hierin staat dat de rust is weergekeerd in Kruiskamp. “Inmiddels hebben de vijf kinderen hun drie slachtoffertjes ontmoet in aanwezigheid van de wijkagent en de jongerenwerker. Er zijn handjes geschud en er zijn excuses aangeboden.” Omdat de ‘boel is gesust’, wilde wijkcoördinator Marianne Stolwijk niet inhoudelijk reageren op de media-aandacht. “Het is nu klaar. Ik wil niet dat deze wijk weer de aandacht krijgt die het niet verdient.”

‘Slordig van de journalisten’
In het AD-bericht worden Marokkanen als daders aangewezen. AD-verslaggever Willemse vond het belangrijk om de etniciteit te vermelden. “Het spanningsveld was in dit geval tussen autochtonen en allochtonen”, legt hij uit. “Omdat de politie geen uitspraak deed over de daders, moesten we op onze eigen bronnen afgaan. Zij zeiden allemaal dat het Marokkanen waren.” Dit blijkt echter niet te kloppen, zo weet politiewoerdvoerster Hogeveen ons te vertellen. “Het waren geen autochtone kinderen, maar het ging ook niet om Marokkanen. Het is slordig van de journalisten dat zij gewoon overgenomen hebben wat de ouders dachten zonder dat verder te controleren.” Het Algemeen Dagblad heeft dus een grove fout gemaakt in de kop van het artikel. Nu wordt de Marokkaanse jeugd in Kruiskamp onterecht als schuldig beschouwd. Dit roept weer een vlaag aan negatieve reacties op, waarin wordt afgegeven op ‘de Marokkaan’. Een voorbeeld hiervan is de volgende reactie van ‘Birdje’ op de AD-site:

“Intimidatie, afpersing,mishandeling en gebrek aan respect voor ouderen zijn van toepassing op de huidige generatie Marokkaanse jongeren. Wat ze in Marokko niet durven, durven ze hier wel. Het is een door en door agressief ras jegens de samenleving en ik ben geen Wilders fan, maar hij heeft wel gelijk. Keihard aanpakken deze groep. Opsluiten in een kamp.”

De onjuiste aanduiding van de daders kan dus gevolgen hebben voor de manier waarop sommige Nederlanders tegen Marokkanen aankijken. Willemse erkent zijn fout, maar zegt ter verdediging dat hij het op dat moment gerechtvaardigd vond om het artikel op deze manier te brengen, omdat het uit de mond van een bron komt. “We hebben daar natuurlijk wel ethische richtlijnen voor”,  zegt hij. “De bron moet betrouwbaar zijn en meerdere bronnen  hebben onafhankelijk van elkaar hetzelfde bericht.” Nieuwscheckers vindt dat Willemse expliciet had moeten aangeven dat de daderbeschrijving van de bron afkomstig is.

Structureel probleem
Wat betreft de situatie in de Amersfoortse wijk Kruiskamp is er volgens de politie geen sprake van een structureel probleem. “Van het geval dat in het Algemeen Dagblad omschreven wordt, is niet eens aangifte gedaan; niet van de mishandeling in ieder geval”, zegt Hogeveen. “De vader die geïnterviewd werd, heeft wel in paniek 112 gebeld, omdat hij zich bedreigd voelde door de groep jongens nadat hij hen vermanend had toegesproken.” Er is wel één andere melding gedaan van een incident met betrekking tot dezelfde groep jongens, door een moeder. De politie was al bezig met deze zaak vóór die de media haalde.

Kamervragen

Het Algemeen Dagblad meldde dat PVV-kamerlid Joram van Klaveren Kamervragen zou stellen over de situatie, maar deze kreeg niet de kans om ‘minister Donner op het matje te roepen’. Kamervoorzitter Verbeet koos er namelijk voor om zijn vraag niet te behandelen tijdens het vragenuurtje. “We hebben er verder geen werk van gemaakt, omdat de begroting eraan komt. Daarin vragen we speciale aandacht voor dit probleem”, vertelde Van Klaveren. Dat het in Kruiskamp volgens de politie niet om Marokkanen ging, was nieuw voor hem. Van Klaveren, die eerder nog wilde dat het kabinet erkende ‘dat er meer aan de hand was met Marokkanen’: “Maar dat doet er ook niet toe, want ook als het om autochtone daders was gegaan, hadden we hier extra aandacht voor willen vragen. Het gaat om een structureel probleem in de samenleving dat jonge kinderen op straat mishandeld worden.”  De Amersfoortsde fracties van VVD, Groenlinks en PvdA hebben bij het college van B&W vragen ingediend over de situatie in Kruiskamp, die inmiddels zijn beantwoord. Het bericht van het Algemeen Dagblad heeft dus veel ophef veroorzaakt. Verslaggever Willemse is daar zelf niet van geschrokken. “Ik vind persoonlijk dat dat ook wel mag. We lopen er in elk geval niet voor weg.”

Focus op slachtoffer
Volgens politiewoordvoerster Hogeveen hebben de journalisten van het Algemeen Dagblad wel contact gezocht met de politie Utrecht, maar deze niet de kans gegeven om de vragen te beantwoorden. “Mijn collega werd gebeld toen hij in de auto zat”, vertelt Hogeveen. “Hij vroeg de journalist in kwestie of hij zijn vragen even op mail kon zetten, zodat hij even rustig uit kon zoeken of er misschien sprake was van een trend.” Die e-mail is er volgens de politie nooit gekomen. Van dit voorval kan journalist Willemse zich niets herinneren. Volgens hem was de informatie van de politie ook niet het evident. “Onze focus lag op het verhaal van het slachtoffer”, reageert hij. “We hebben de politie gebeld met de vraag of er melding is gedaan en of ze hun beleid hierop aanpassen. We hebben ons daar vooral op gericht en niet op de zaak zelf.”

Het bericht staat nog steeds ongewijzigd op de site van het AD, onder de kop ‘Jonge Marokkanen mishandelen kinderen in “hun” wijk’. Gevolgd door 163 merendeels verontwaardigde reacties. In het AD zelf werd op 8 oktober wel uitvoeriger en genuanceerder over het voorval bericht. Zo werden er bijvoorbeeld cijfers gepubliceerd over het aantal niet-westerse allochtonen en werkzoekenden in de wijk. Ook werden de ontwikkelingen in Kruiskamp als Vogelaar-wijk belicht. De fout met betrekking tot de afkomst van de daders werd rechtgezet: “De politie weet inmiddels wie de daders zijn, zegt woordvoerder Hogeveen. ‘Het gaat om vijf jongens, van wie ik alleen kan zeggen dat ze níet van Marokkaanse afkomst zijn. Er zijn gesprekken gevoerd, handjes geschud en excuses aangeboden, maar het krijgt nog een vervolg’”, schreven Willemse en Kövi. Tot slot verscheen er in diezelfde dag ook een genuanceerder stuk waarin meer betrokkenen aan het woorden kwamen – helaas wel alléén in de papieren krant.

AD zoekt problemen rond Amersfoortse moskee

Thursday, November 12th, 2009

Door Renée van der Nat en Jerry Vermanen

P1020174

Op 18 september verschijnt in het AD regio Utrecht een artikel met de kop ‘Ik schiet die hond dood!’ In de Amersfoortse wijk Liendert lopen de spanningen tussen buurtbewoners en bezoekers van de El Fathmoskee volgens de journalisten hoog op. “De sfeer rond de El Fathmoskee in Liendert is verziekt nadat een hondenbezitter is gemolesteerd door moskeegangers”, aldus het AD. Het artikel doet geloven dat de situatie rondom de El Fathmoskee in Liendert onhoudbaar is. Maar de moskee of de bezoekers daarvan komen niet aan het woord. Klopt dit verhaal wel? De nieuwscheckers reisden naar Amersfoort om het te controleren.

Kapotte bril

Het ontbreken van de bron doet vermoeden dat hier geen officiële instantie bij betrokken is. Een telefoongesprek met de politie Amersfoort bevestigt dit. Na wat speurwerk blijkt dat de tipgever de achterbuurvrouw van het slachtoffer is. Zij was afgestapt op twee AD-redacteuren (niet de schrijvers van dit artikel) die achter de moskee bezig waren voor een artikel over een gemeentebesluit over het voetpad. Deze tip leidde tot het artikel dat nu onder de loep ligt.

Dat er iets achter de moskee heeft plaatsgevonden is duidelijk, maar wie het incident is begonnen blijft schimmig. Het artikel in het AD heeft de verklaring van de buurtbewoners als waarheid aangenomen. De tipgeefster heeft regelmatig contact met het slachtoffer, dus er is geen sprake van een bron zonder belangen. Op de site van het AD schrijft ene Achmed22 dat hij aanwezig was bij het incident, en dat juist het slachtoffer het conflict begon. Hierdoor wordt het ‘zijn verhaal tegen het andere’. Welk verhaal is nu het juiste? AD-redacteur Leo de Vries: “Wij hebben het slachtoffer gesproken en de kapotte bril gezien. Daarnaast hebben we ook ooggetuigenverslagen. Ik zoek het altijd zelf uit. Wij staan op zakelijke voet met de betrokken partijen.”

Fietsende moskeebezoekers

In het artikel wordt sterk de nadruk gelegd op de onreinheid van honden in de moslimcultuur. Islamspecialist Martijn de Koning bevestigt dat honden weinig aanzien hebben bij moslims.  “Honden worden inderdaad beschouwd als onrein. Dat betekent dat ze er afstand van nemen, ze liever niet aanraken en ze niet in huis nemen.” Hij maakt wel een belangrijke kanttekening:  ”Je hebt verschillende niveau’s van afkeer. Als je zo anti-hond bent dat je iemand zijn bril van zijn hoofd slaat, vermijd je dit soort paden. Als het zodanig escaleert, lijkt het me dat er iets meer aan de hand is. Mijn eerste reactie na het lezen van het artikel was dat de moslims wel erg tot ‘moslims’ gereduceerd werden.” Volgens De Koning is de moslimgemeenschap net zo gevarieerd als de Nederlandse cultuur. Het is te makkelijk om een verklaring in de islam te zoeken.

kaart omgeving copy

Opmerkelijk is dat het artikel slechts uitgaat van fietsoverlast op het hondenuitlaatpad van de moskeebezoekers. De juiste zoekterm in Google of een wandeling door de buurt onthult dat de moskee niet als enige de fout in gaat. Het voetpad wordt namelijk ingeklemd door twee scholen: het ROC en het Meridiaan College. Een groot deel van de overlast wordt veroorzaakt door jongeren – onder wie ook moslimjongeren. Een hondenbezitster op het paadje laat weten dat dit inderdaad klopt: “Het probleem ligt bij de fietsers, en dat zijn lang niet altijd de moskeebezoekers. De scholieren die op dit pad fietsen, zijn vaak nog erg asociaal ook.”

‘Vroeger was de  buurt een stuk slechter’

P1020175 Hoe zit het dan met de spanningen in de wijk? Het artikel zet de moskee en de buurt tegenover elkaar, maar niets is minder waar. De buurt bestaat voor een groot deel uit moskeebezoekers. Meerdere buurtbewoners hebben dit bevestigd. Volgens het CBS bestaat de bevolking van de wijk Liendertsedreef voor 38 procent uit niet-westerse allochtonen. Het beeld van een Nederlandse wijk die problemen heeft met een moskee is dus verkeerd geschetst. Een Turkse buurtbewoner: “Hier wonen Turken, Marokkanen, Nederlanders, van alles wat.”

Is er dan sprake van spanningen tussen de autochtone en buitenlandse bewoners? In de wijk zijn wisselende geluiden te horen, maar het merendeel is positief over de huidige sfeer in de wijk. “Ik woon hier al veertig jaar en zit hier goed. Ik wil hier niet meer weg. Er zijn geen spanningen. Je hoort links en rechts wel eens wat, maar het valt enorm mee”, aldus een 79-jarige bewoonster. De plaatselijke fietsenmaker is het hier mee eens. “Vroeger was de buurt een stuk slechter, maar dat is erg verbeterd. De sfeer is nu goed. Ik heb het idee dat de media dit soort incidenten erger maken dan het is.”

Heftig geciteerd

Ondanks die positieve verhalen is er volgens opbouwwerkster Marieke van Krugten toch iets aan de hand. Het is alleen lang niet zo erg als in het artikel wordt geschetst:  ”Er is natuurlijk wel iets gebeurd. Dit soort spanningen komt wel voor in de buurt, maar ik vond het bericht wel vrij eenzijdig. Naar mijn mening heeft een journalist een controlefunctie. Ik miste een reactie van de moskee. Je ziet niet hoeveel arbeid de journalist erin heeft gestoken om ze te spreken te krijgen. Maar er zijn ook genoeg buurtbewoners die het geen enkel probleem vinden dat de moskee er staat. Die zijn nu niet voldoende in beeld gebracht.” Volgens Van Krugten geven de reacties van de overige geciteerden ook niet het juiste beeld. “Ik heb het idee dat er vrij heftig geciteerd is. Ik ken de negatieve geluiden uit de buurt, dus het klopt dat er tegenstanders zijn. Maar nu krijg je het idee dat de hele wijk er tegen is, en dat klopt niet.”

Eenzijdig

Het AD laat ook positieve geluiden horen uit Liendert.  Buurtbewoners Tini Hilhorst en Kelvin Hagebeek vinden het allemaal wel meevallen. Het commentaar van de allochtone buurtbewoner blijft afwezig. Leo de Vries vindt dat ook helemaal niet relevant voor het artikel: “Het probleem speelt zich af rond de moskee. Andere allochtone buurtbewoners hebben hier niets mee te maken.”

Maar ook de moskeebezoekers komen niet aan het woord.  ”We hebben wel geprobeerd wederhoor toe te passen,” zegt Leo de Vries, “maar de moskee heeft niet gereageerd.”  De Vries en Tomassen zijn tijdens hun onderzoek als eerste bij de moskee langs geweest, maar een reactie bleef uit. Na herhaaldelijk contact te hebben gezocht via e-mail, telefoon en het aanspreken van bezoekers komt er geen officieel standpunt van de moskee naar voren. Ook de Nieuwscheckers hebben dit ondervonden: de moskee is slecht bereikbaar en geeft geen commentaar.

Maar houdt het werk van de journalist daar op? Zijn er echt geen andere Liendertse moslims die commentaar willen geven op de gebeurtenissen? De Vries en Tomasen hebben wel allochtone bewoners aangesproken, zeggen ze, maar die vinden dat er geen probleem is of geven geen commentaar. Maar is de reactie ‘er is geen probleem’ geen goed commentaar?

Conclusie

De Nieuwscheckers komen tot conclusie dat het AD hier de nuance mist. Het staat buiten kijf dat er iets is gebeurd achter de El Fathmoskee, maar de toon en inhoud van het artikel sluiten niet aan bij onze eigen bevindingen van de sfeer en toestand in de wijk. Het lijkt erop dat deze ‘verziekte’ sfeer slechts een kleine groep buurtbewoners betreft. Een groep die zich al jaren verzet tegen de El Fathmoskee en die daar ook tegen lobbyt bij de krant en bij lokale politieke partijen.

Uit het onderzoek van de Nieuwscheckers is gebleken dat er geen groot probleem is in de wijk. Dit staat in directe tegenspraak met de reactie van Leo de Vries. Hij heeft uit zijn eigen onderzoek de conclusie getrokken dat er echt iets aan de hand is. Het is opmerkelijk dat er in het hele artikel geen moskeebezoekers of buitenlandse buurtbewoners aan het woord komen, terwijl de wijk toch voor een groot deel uit verschillende nationaliteiten bestaat. Een genuanceerder beeld was op zijn plaats geweest.

Uitgangspunten
RSS
TIP ONS!
 • arbeid (6)
 • archeologie (3)
 • beurshandel (1)
 • biologie (5)
 • cultuur (6)
 • dagelijks leven (25)
 • economie (15)
 • financiën (2)
 • gezondheid (15)
 • journalistiek (3)
 • mediahype (6)
 • medisch (63)
 • milieu (3)
 • misdaad (28)
 • Multicultureel (7)
 • natuur (8)
 • oorlog (2)
 • pedagogiek (9)
 • politiek (9)
 • psychologie (30)
 • Psychopathie (2)
 • religie (5)
 • seksualiteit (5)
 • Slaap (1)
 • Social media (3)
 • Sport (2)
 • Tandheelkunde (4)
 • Technologie (5)
 • uiterlijk en gezondheid (4)
 • Uncategorized (9)
 • verkeer (6)
 • voeding (8)
 • wetenschap (58)
 • Zorg (4)
 • De Nieuwe Reporter
 • Hans van Maanen
 • Journalistiek & Nieuwe Media
 • FHJ Factcheck
 • Regret the Error
 • Snopes