Posts Tagged ‘studenten’

Studenten wonen bij bejaarden: meer uitzondering dan trend

Thursday, October 9th, 2014

door: Vera van der Kaap en Loes van Niekerk

Steeds meer studenten willen bij bejaarden wonen, signaleert NOS op 3. Maar die trend bestaat nog helemaal niet, blijkt uit onderzoek door Nieuwscheckers. Slechts bij drie van de zes verzorgingstehuizen die NOS op 3 noemt, worden studenten geplaatst of zijn hier zelfs alleen maar plannen voor. Daarnaast laat de NOS bronnen aan het woord die geen inzicht kunnen bieden in deze ‘trend’.

Op dinsdag 23 september meldde NOS op 3 dat studenten graag in bejaardentehuizen willen wonen Ook zou in steeds meer steden de mogelijkheid bestaan om als student een leegstaande kamer te betrekken in een verzorgingstehuis. Maar een rondgang langs verzorgingshuizen laat iets anders zien: er zijn er bijna geen waar studenten kunnen en willen wonen.

Thuis of tehuis?

Een van de instanties die de NOS aanhaalt is SOlink. Solink bevestigt dat de studenten die de instelling plaatst in dezelfde woning verblijven als de ouderen. Dit gaat echter niet om tehuizen, maar om studenten die bij ouderen intrekken, wat net iets anders is dan in het nieuwsbericht staat: “Want het gebeurt steeds vaker dat studenten tussen de bejaarden wonen, in een bejaardenhuis.”
Een andere organisatie die in het artikel wordt genoemd is ActiZ, een organisatie voor zorgondernemers. Persvoorlichter Bernadet Naber bevestigt dat het inderdaad voorkomt dat studenten bij ouderen in verzorgingstehuizen wonen. Het gaat volgens haar om vijf à zes locaties.

Verkeerde trend

Directeur van studentenhuisvesting Kences, Vincent Buitenhuis, ziet een geheel andere trend. “Bestaande verzorgingshuizen raken steeds leger aangezien ouderen langer thuis blijven wonen. Deze tehuizen worden omgebouwd tot studentenhuizen om zo de kamers toch te kunnen vullen. Dat is de trend waar het hier om gaat en dus niet om studenten die bij ouderen gaan wonen. Dat heb ik ook tegen NOS op 3 gezegd, maar dat hebben ze niet in het artikel opgenomen. Bovendien geven ze aan dat wij in november met cijfers naar buiten zouden komen, maar dit was al op 1 oktober. Deze cijfers had ik nog niet toen ik met ze heb gesproken. Toch staat er dat wij aangeven dat de kamernood onder studenten nog steeds hoog is, terwijl juist uit de cijfers is gebleken dat het stabiel blijft of op sommige plekken zelfs iets daalt.”

Bij bejaarden wonen

Volgens NOS op 3 zou in meerdere steden nu al een verzorgingstehuis staan waar studenten een kamer kunnen krijgen, zoals in Amsterdam in het Sint Jacob. Behalve daar zou ook in Amstelveen, Deventer, Moordrecht, Groningen en Arnhem het plan bestaan om in ieder geval in de toekomst studenten bij bejaarden in een verzorgingstehuis te plaatsen. Dit blijkt in veel gevallen niet te kloppen.

In Deventer staat wél een verzorgingstehuis waar naast bejaarden ook studenten wonen. In verzorgingstehuis Humanitas zijn van de 166 bewoners er zes student. Behalve in Deventer worden in verzorgingstehuis Vreedenhoff in Arnhem op dit moment voorbereidingen getroffen om studenten te kunnen huisvesten. En daar houdt het op met studenten die bij bejaarden wonen.

In Amstelveen staat verzorgingstehuis De Olmenhof. Dit is een van de tehuizen die ActiZ aanhaalt. Maar dit tehuis is voor bejaarde hulpbehoevenden gesloten. Wel wordt het omgebouwd voor huisvesting van jongeren. Huisvesting in De Olmenhof wordt niet gecombineerd met wonen bij bejaarden. In andere verzorgingstehuizen in Amstelveen wonen enkel ouderen.

In Groningen worden verzorgingstehuizen ‘geadopteerd’ door studentenverenigingen, om bejaarden en jongeren met elkaar in contact te brengen. De studenten wonen er echter niet. In twee voormalige verzorgingstehuizen wonen wel studenten, maar daar wonen net als in Amstelveen geen ouderen meer. In Moordrecht is een verzorgingstehuis zelfs alleen gesloten. Er liggen geen plannen om dit tehuis om te bouwen voor studentenhuisvesting.

Reactie NOS op 3

Redacteur/verslaggever Arlene Gelderblom van NOS op 3 reageert per mail op de vragen van Nieuwscheckers. “Volgens onze redacteur heeft de directeur van Kences niet letterlijk tegen haar gezegd dat hij het helemaal niet als trend ziet. Onze redacteur belde hem in eerste instantie ook om te vragen of er nog steeds een tekort is aan studentenwoningen. Hij heeft toen gezegd dat deze cijfers in november komen, maar dat er zeker nog een tekort is. Hij vertelde alleen terloops dat hij zelf geen voorbeelden kent van studenten in bejaardentehuizen.”

Gerlderblom nuanceert ook enigszins het verhaal: “We zeggen niet dat het een enorme trend is, maar signaleren wel dat het sinds enkele jaren gebeurt.” Bronnen zijn deels door de redactie gecheckt. “We hebben ook gebeld naar verzorgingstehuizen in Deventer en Arnhem waar studenten wonen of waar ze plannen hebben om studenten te laten wonen. De rest van de steden noemen we op basis van gegevens van Actiz.”

NOS op 3 heeft een goede aanleiding voor het verhaal: er zijn inderdaad drie tehuizen in Nederland waar studenten tussen bejaarden wonen. Maar spreken van een trend is voorbarig en het nabellen van de tehuizen was geen overbodige luxe.

Geen hard bewijs voor groeiende psychische nood onder studenten

Monday, January 3rd, 2011

Door: Laura van Dijck

Studenten bezoeken massaal de psycholoog, blijkt uit Het Parool van 9 oktober 2010. Bij sommige universiteiten gaat het volgens het bericht om een toename van wel tien procent ten opzichte van 2009. Maar harde cijfers komen in het artikel niet aan bod, tendensen op de lange termijn evenmin. Is het aantal studenten in ‘psychische nood’ echt toegenomen?

Navraag bij de krant leert dat het bericht is overgenomen van de Geassocieerde Pers Diensten (GPD). Het is geschreven door journalist Jan ter Harmsel. Het Parool heeft het GPD bericht voor publicatie niet nagetrokken op juistheden: “Dat is de taak van het GPD zelf. We vertrouwen erop dat het klopt”, zegt verantwoordelijk eindredacteur Gerard Verdaasdonk.

Summier
In het bericht is te lezen dat bijna drie procent van de universitaire studenten hulp zoekt bij de studentpsycholoog. Bij een totaal aantal studenten van 230.000 zijn dat zevenduizend mensen. Maar dit getal zegt niets over een toename in de afgelopen jaren. De cijfers zijn wat summier, geeft auteur Ter Harmsel toe: “Ik noem niet alle universiteiten bij naam met hun exacte cijfers, dat had duidelijker gekund.” Wie zelf op zoek gaat, vindt alleen cijfers over studenten van de Erasmus Universiteit. Volgens het Erasmus Magazine gaan jaarlijks rond de 400 studenten naar een Rotterdamse studentenpsycholoog. Er is sprake van een stijging van 10 procent maar het is niet duidelijk ten opzichte waarvan.

In het bericht van de GPD komt Ton Boekhorst, studentenpsycholoog bij de Universiteit Groningen en tevens lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, aan het woord. Per mail laat Boekhorst weten dat hij de landelijke cijfers van studentenbezoek aan de psycholoog “helaas” niet kan geven. Ook de cijfers voor Groningen worden niet prijsgegeven. Wel schrijft hij dat de laatste jaren per jaar gemiddeld 2,5 à 3 procent van de studenten zich meldt bij de studentenpsycholoog.

In het bericht noemt Boekhorst de toenemende maatschappelijke acceptatie van psychologische hulp als een verklaring voor de vermeende stijging van het aantal bezoeken: “Ook is er meer aandacht voor in de media door tv-programma’s als In Therapie”. Maar dit programma werd uitgezonden in de zomer van 2010 terwijl de cijfers betrekking lijken te hebben op de periode daarvoor. In tweede instantie legt Boekhorst uit: “Het programma In Therapie is door mij genoemd als een recent voorbeeld van aandacht voor therapie in de media, natuurlijk niet als directe aanjager van aanmeldingen in een jaar voordat het programma te zien was!” In het bericht ontbreekt deze nuancering en lijkt het wel of het uitzenden van In Therapie wordt gezien als een directe verklaring van de stijging.

Stigma
Ook Hans van Gelder, studentenpsycholoog aan de Universiteit Twente, is door de GPD geïnterviewd. Hij bevestigt dat het aantal studenten dat naar de studentenpsycholoog gaat toeneemt. In 2009 kwamen 654 Twentse studenten naar de psycholoog, tegenover 596 in 2008. Het aantal studenten op de universiteit steeg hetzelfde jaar met minder dan 10%.

Van Gelder ziet de verhoogde studiedruk als een van de oorzaken van de toenemende hulpvraag: “Er is meer druk op de studie. Het activisme onder studenten loopt terug, het is moeilijker om studenten te vinden voor commissies en besturen.” Ook bevestigt hij de verlaagde drempel voor een bezoek aan de psycholoog. “De laatste tien jaar heeft therapie minder last van een stigma. Studenten realiseren zich beter dat het zin heeft.”

Journalist Ter Harmsel zegt “meerdere universiteiten” te hebben gesproken, maar enkel de cijfers van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Twente zijn te achterhalen, de aantallen op de overige universiteiten blijven in het ongewis. Ook na herhaaldelijke verzoeken blijkt Ter Harmsel niet in staat deze cijfers terug te vinden. Daardoor blijft het onduidelijk of er daadwerkelijk een toename is in het aantal bezoeken aan de psycholoog onder Nederlandse studenten. De stijging is door twee universiteiten bevestigd, maar voor een landelijke stijging ontbreekt het bewijs.

Uitgangspunten
RSS
TIP ONS!
 • arbeid (6)
 • archeologie (3)
 • beurshandel (1)
 • biologie (5)
 • cultuur (6)
 • dagelijks leven (25)
 • economie (15)
 • financiën (2)
 • gezondheid (15)
 • journalistiek (3)
 • mediahype (6)
 • medisch (63)
 • milieu (3)
 • misdaad (28)
 • Multicultureel (7)
 • natuur (8)
 • oorlog (2)
 • pedagogiek (9)
 • politiek (9)
 • psychologie (30)
 • Psychopathie (2)
 • religie (5)
 • seksualiteit (5)
 • Slaap (1)
 • Social media (3)
 • Sport (2)
 • Tandheelkunde (4)
 • Technologie (5)
 • uiterlijk en gezondheid (4)
 • Uncategorized (9)
 • verkeer (6)
 • voeding (8)
 • wetenschap (58)
 • Zorg (4)
 • De Nieuwe Reporter
 • Hans van Maanen
 • Journalistiek & Nieuwe Media
 • FHJ Factcheck
 • Regret the Error
 • Snopes