Posts Tagged ‘vreemdgaan’

Gaat de helft van Nederland vreemd?

Thursday, October 16th, 2014


door: Daan Jongen en Inge Schouten

Je mag blij zijn als je een partner hebt die trouw blijft. ‘De helft van Nederland gaat vreemd’, meldde RTL Nieuws naar aanleiding van onderzoek door Psychologie Magazine. Maar een journalist die verder kijkt dan het toegestuurde persbericht en bijvoegde uitleg, concludeert dat het veel genuanceerder ligt: mannen zijn niet veel overspeliger dan vrouwen en ook niet de helft van Nederland gaat vreemd.

Wat onderzoekster en auteur van het oorspronkelijke artikel in Psychologie Magazine Saskia Decorte al voorzag, blijkt ook uit de werkwijze van RTL: de opvallendste resultaten uit het persbericht en bijgevoegd artikel zijn overgenomen. Ze stelde Nieuwscheckers het bestand met ruwe data ter beschikking. En dat riep vragen op. Waar komt bijvoorbeeld ‘de helft van de Nederlanders’ vandaan? Er staan vragen tussen als: ‘Is uw partner wel eens vreemd gegaan of heeft u dat ooit vermoed?’ Als dat ‘vermoeden’ bij die helft is inbegrepen, kun je nooit spreken over harde cijfers. Decorte verklaart dat het percentage is berekend op de eerste vraag van het onderzoek: ‘Bent u ooit vreemd gegaan?’ Daar zitten dus geen vermoedens in.

Persbericht Psychologie Magazine

Andere cijfers
Seksuoloog Astrid Kremers helpt in haar eigen praktijk veel mensen die worstelen met hun seksleven. Zij heeft dit onderzoek ingezien en legt uit waarom de uitkomsten moeilijk generaliseerbaar zijn: “Psychologie Magazine stelt een brede vraag: ‘Ben je ooit vreemd gegaan?’ Het onderzoek is daarom niet afgebakend, waardoor je er weinig over kunt zeggen.”

Rutgers WPF, het kenniscentrum voor seksualiteit, dat elke drie jaar gedegen onderzoek doet naar vreemdgaan, presenteerde in 2009 andere cijfers dan Psychologie Magazine: 3 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen gaf toen aan in de afgelopen zes maanden te zijn vreemdgegaan. Voor dit onderzoek werden 6500 mannen en vrouwen tussen de 15 en 70 jaar ondervraagd. De respondenten geven een representatief beeld van de Nederlandse bevolking. Rutgers WPF concludeert dat vreemdgaan in alle leeftijdsgroepen vaak voorkomt. Etnische minderheden (13 procent), mensen in sterk stedelijke gebieden (12 procent) en vrouwen in een LAT-relatie (11 procent) gaan het vaakst vreemd. Hieruit blijkt dat toch vooral vrouwen niet trouw aan hun partner zijn.

Eenzijdig onderzoek
In het artikel van RTL Nieuws is niets te vinden over het aantal respondenten of de vraagstelling in het onderzoek van Psychologie Magazine. Er wordt alleen gelinkt naar de website van Psychologie Magazine. Een korte blik op het opgevraagde onderzoek geeft het inzicht dat in totaal 2284 mensen daaraan meededen. 1815 vrouwen en 469 mannen. Daarnaast blijkt ook dat de respondenten allemaal lezers van Psychologie Magazine zijn of lezers van het blad Runner’s World. Een specifieke groep die niet heel Nederland weerspiegelt.

Niet te generaliseren
Onderzoekster Decorte heeft in het artikel in Psychologie Magazine voortdurend de generaliseerbaarheid genuanceerd: “In het artikel spreken we steeds in termen als: ’50% van de ondervraagde mensen’. Als ik vervolgens naar de verschillende artikelen in de media kijk, staat er ’50% van de Nederlanders’, en dat klopt gewoon niet.”

Reactie RTL Nieuws

De betrokken RTL-auteur vertelt dat er in nieuwskoppen snel gegeneraliseerd wordt. In het bericht wordt de kop vervolgens genuanceerd: “Als het om een webtekst gaat, is het bericht korter dan in de krant en dat kan ten koste gaan van de nuance. Er is minder ruimte voor mits en maar.” In het artikel wordt de nieuwskop inderdaad uitgelegd met: ‘Bijna de helft van de mensen zegt ooit in zijn leven bedrogen te zijn door een partner.’ Deze nuancering strookt weinig met de titel. De auteur benadrukt dat er altijd keuzes gemaakt worden en de nuance niet altijd wegvalt.

Hoe had RTL het artikel volgens Nieuwscheckers beter kunnen schrijven?
Onderzoek Psychologie Magazine: “50% van de mensen is ooit vreemd gegaan”

De helft van alle ondervraagden in een onderzoek van Psychologie Magazine is ooit vreemd gegaan. Psychologie Magazine deed een onderzoek onder 2284 lezers van het eigen blad en sportmagazine Runner’s World. Hoewel er meer vrouwen dan mannen aan het onderzoek meededen, bleek dat mannen niet (veel) vaker vreemd gaan dan vrouwen.

Ook gaf een kwart van de deelnemers aan dat hun huidige partner vreemd gaat of dat zij dat vermoeden. Dat de helft van Nederland vreemd gaat, valt niet te zeggen gezien de beperkte omvang van het onderzoek, maar de uitkomst is opmerkelijk hoger dan die van gerenommeerde onderzoeksbureaus als Rutgers WPF. In die onderzoeken zegt 3 procent van de vrouwen en 9 procent van de mannen in de afgelopen zes maanden te zijn vreemd gegaan.

Mannen onterecht in een slecht daglicht

Thursday, December 2nd, 2010

Door: Marjolein van Olderen

Mannen gaan vijf keer vaker vreemd als ze financieel afhankelijk zijn van hun vrouwelijke partner dan wanneer ze dit niet zijn. Een kort bericht met die strekking was te lezen in NRC Next van 27 september. De krant had het nieuws overgenomen van The New York Times. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek “The Effect of Relative Income Disparity on Infidelity for Men and Women” uitgevoerd door de Amerikaanse onderzoekster Christin Munsch.

Maar klopt het? Gaan mannen echt wel vijf keer vaker vreemd wanneer ze financieel afhankelijk zijn van hun vrouw? ‘Onzin’, vindt Cas Wouters, socioloog en schrijver van het boek “Seks en de seksen. “Om mee te beginnen vind ik het al schandalig om zo’n bericht als feit met een universele waarde in de krant te zetten.” Volgens Wouters zijn er in Europa hele andere verschillen tussen de seksen dan in Amerika. Hierdoor mag je niet zeggen dat overal ter wereld geldt dat mannen die afhankelijk zijn van hun vrouw vaker vreemdgaan. “Het is niet te vergelijken”, aldus de onderzoeker.

Opgeklopt
Of het onderzoek wel geloofwaardig is voor de Amerikaanse bevolking, betwijfelt Wouters: “Het klinkt mij in de oren als een opgeklopt verhaal, echt Amerikaanse toestanden.” Het is volgens hem maar de vraag in hoeverre de antwoorden door de proefpersonen naar waarheid zijn gegeven. De persoon in kwestie kan bijvoorbeeld opscheppen in zijn antwoord of zich juist schamen over het vreemdgaan en daarom liegen. Ook kun je nooit met duidelijkheid zeggen hoe een proefpersoon de vraag opvat. “Je weet nooit wat je meet,” zegt Wouters.

Wouters vindt dit een typisch voorbeeld van een onderzoek dat gepubliceerd is in de krant om te scoren bij het grote publiek. “Het is echt bedacht door mensen die gericht zijn op effecten die ze op korte termijn kunnen halen. Ik vertrouw het voor geen meter.” Ook Bram Buunk, hoogleraar bij de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen op de Rijksuniversiteit Groningen, vindt de odd ratios in het wetenschappelijke artikel wat misleidend. “Ze geven overschatting van effecten.” Hij kan nergens duidelijk uit het artikel opmaken waar staat dat mannen vijf keer vaker vreemdgaan.

Onderzoekster Munsch laat per mail weten dat het altijd een zorg is of ondervraagden wel de waarheid vertellen. Ze denkt wel dat mensen zich juist eerder zullen schamen wanneer ze vreemdgaan, dan dat ze hierover zullen opscheppen. “Ik krijg wel significante resultaten. Dat betekent dat dit een betrouwbare bevestiging is van mijn theorie.” Ze is het ermee eens dat in de berichtgeving ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat haar resultaten ook gelden voor andere culturen: “Ik heb alleen Amerikanen ondervraagd. Ik denk dat de resultaten sterker zijn in een cultuur waarin veel waarde wordt gehecht aan ‘mannelijkheid’ dan in een cultuur waarin dat minder het geval is.”

ANP’tje
Maar waarom plaats een krant nu een nieuwsbericht dat niet blijkt te kloppen? Een redacteur van NRC Next geeft aan dat de krant probeert berichten zoveel mogelijk te checken voordat ze worden gepubliceerd. Helaas schiet het er door tijdgebrek wel eens bij in om berichten afkomstig van persbureau ANP te checken: “We gebruiken het ANP liever niet als disclaimer, maar bij zo’n klein bericht gaan we er wel een beetje van uit dat het klopt. Anders kun je nooit meer een ANP’tje gebruiken.”

Al met al lijkt het erop dat de Nederlandse vrouw ‘s ochtends met een gerust hart de deur achter zich kan dichttrekken, een lange werkdag tegemoet, zonder zich al te veel zorgen te maken over het wel en wee van haar minder verdienende partner.

Uitgangspunten
RSS
TIP ONS!
 • arbeid (6)
 • archeologie (3)
 • beurshandel (1)
 • biologie (5)
 • cultuur (6)
 • dagelijks leven (25)
 • economie (15)
 • financiën (2)
 • gezondheid (15)
 • journalistiek (3)
 • mediahype (6)
 • medisch (63)
 • milieu (3)
 • misdaad (28)
 • Multicultureel (7)
 • natuur (8)
 • oorlog (2)
 • pedagogiek (9)
 • politiek (9)
 • psychologie (30)
 • Psychopathie (2)
 • religie (5)
 • seksualiteit (5)
 • Slaap (1)
 • Social media (3)
 • Sport (2)
 • Tandheelkunde (4)
 • Technologie (5)
 • uiterlijk en gezondheid (4)
 • Uncategorized (9)
 • verkeer (6)
 • voeding (8)
 • wetenschap (58)
 • Zorg (4)
 • De Nieuwe Reporter
 • Hans van Maanen
 • Journalistiek & Nieuwe Media
 • FHJ Factcheck
 • Regret the Error
 • Snopes