Ouwehand (PvdD) maakt bescheiden schatting: fastfoodketens zetten jaarlijks méér dan 1 miljard euro om in Nederland
2 februari 2021 |
Paul Maas
Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2020/2021)
Foto door Engin Akyurt via Pexels (CCO)

De fastfoodketens in Nederland zouden volgens Esther Ouwehand (PvdD) een miljard euro per jaar omzetten. Waar dit cijfer vandaan komt weet haar partij niet precies. Maar kijkend naar de cijfers van het CBS en de jaarcijfers van grote fastfoodketens is het een betrouwbare – maar wel bescheiden – schatting. 

Bewering
De fastfoodketens in Nederland maken een miljard omzet per jaar. 

Oordeel
Waar

Bron van de bewering
Ouwehands uitspraak komt terug in een YouTube-video van de partij. De beelden komen uit een debat over de waardering van zorgmedewerkers, waarin zij zegt:

“De fastfoodketens moeten gewoon dik meelappen. Die maken in Nederland een miljard omzet per jaar”

Voor Ouwehand is de omzet van een miljard reden voor meer bijdrage vanuit fastfoodketens aan de volksgezondheid. Maar er wordt geen bron genoemd bij de uitspraak.  Uit contact met de partij blijkt dat die bron ‘lastig te vinden is’ en er niet achterhaald kan worden wie Ouwehand van het cijfer heeft voorzien.

Waarom klopt dit?
Uit een rapport van horeca-adviesbureau van Spronsen & Partners uit 2019 blijkt dat 85% van de fastfoodketens in Nederland destijds behoorde tot een van ‘de drie grote jongens’, dat wil zeggen McDonalds, Burger King of KFC. “Begin 2020 was dat percentage zelfs 88%” aldus Niek Timmermans, adviseur bij van Spronsen & Partners. De omzetcijfers van deze drie ketens geven met dat dominante marktaandeel een aardig beeld van verdiensten van de fastfoodrestaurants in het algemeen. 

Van de drie is McDonalds het meest open over omzetcijfers. De marketingafdeling van McDonalds Nederland laat telefonisch weten dat de omzet over 2017 ongeveer 811 miljoen euro was. Dat blijkt ook uit de gegevens van Misset Horeca, een multimediale informatie- en adviesorganisatie voor de horeca. Burger King en KFC geven de cijfers minder snel prijs, maar volgens de Misset top 100 was de omzet van KFC 120 miljoen en die van Burger King 109 miljoen euro over 2017. Al met al waren ‘de drie grote jongens’ in 2017 goed voor een omzet van 1,040 miljard. Het jaar daarna meldt McDonalds een omzet van 896 miljoen euro. De KFC draaide in dat jaar 128,3 miljoen en de Burger King 116,9 miljoen euro omzet. Daarmee komt de gezamenlijke omzet van de drie in 2018 op ruim 1,141 miljard euro. Die stijging is niet heel verrassend volgens Timmermans: “McDonalds ziet door McDelivery én hun vernieuwde marketingstrategie, waarbij ze op meerdere momenten per dag eet- en drinkmomenten willen faciliteren, de omzet de laatste jaren enorm toenemen. Daarnaast zetten Burger King én KFC de laatste jaren actief in op het openen van meer vestigingen en daardoor neemt ook hun omzet toe.”

In 2017 en 2018 lag de omzet van de drie grootste fastfoodketens dus al ruim boven een miljard. Het is echter onduidelijk naar welk jaar Esther Ouwehand met haar uitspraak verwijst. Ze doet de uitspraak in de zomer van 2020, we gaan er voor nu even vanuit dat zij verwijst naar cijfers van het voorgaande jaar, dus 2019. Van dat jaar zijn er alleen van McDonalds cijfers openbaar. Het Amerikaanse bedrijf behaalde toen een omzet van 970 miljoen euro, zo meldt het AD en bevestigt de marketingafdeling. Wat betreft de andere fastfoodketens kan gekeken worden naar het CBS. Het bureau duidt dan wel geen individuele cijfers van ketens, maar geeft wel inzicht in algemene ontwikkelingscijfers van fastfoodrestaurants. Dit doen ze door per kwartaal de jaarlijkse omzetontwikkelingen van de fastfoodrestaurants in Nederland te publiceren. Hierin is te zien wat de algemene omzet was ten opzichte van voorgaande jaren en kan dus bepaald worden of de genoemde omzet is toegenomen.

Te zien is dat de fastfoodrestaurants hun omzet sinds 2014 jaarlijks zien stijgen. Men ziet dat de restaurants in 2018 8,9% meer omzet maakten dan in 2017. Het jaar daarna, in 2019 nam de omzet met 5,2% toe. De omzet van ruim een miljard uit zowel 2017 als 2018 zal daarmee in 2019 niet minder zijn geworden. Dat blijkt ook uit de eerdergenoemde cijfers van McDonald’s uit 2019. Bovendien blijven fastfoodketens in Nederland in populariteit stijgen: “Fastfoodketens bieden niet alleen maar een gemakkelijke hap meer, maar spelen ook meer en meer in op de wensen van de maatschappij door bijvoorbeeld gezondere en duurzamere keuzes aan te bieden”, aldus Timmermans. Een omzet van een miljard lijkt dus een betrouwbare maar enigszins bescheiden schatting.

Conclusie
In 2017 en 2018 maakten de dominantste spelers uit de fastfoodbranche samen al meer dan een miljard euro omzet. Met een marktaandeel van 88 procdent én stijgende omzetcijfers zal dat bedrag alleen maar toegenomen zijn. De schatting van Ouwehand is dus in de goede richting, maar ietwat bescheiden: alleen McDonald’s genereerde nagenoeg al een miljard omzet in 2019.

2 februari 2021 |
Paul Maas
Masterstudent Journalistiek en Nieuwe Media (2020/2021)